Styrelsen

 

Ordförande
Mats Seger
Skoldalsvägen 26 B
192 51  Sollentuna
E-post: mats@segeronline.com
Tel. 073-523 69 80
Vice Ordförande
Torbjörn Rosdahl
Sidensvansvägen  9 

19255 Sollentuna                                         
torbjorn.rosdahl@hotmail.com

Kassör
Karin Larsson
Snäckgärdsv. 56
621 41 VISBY
E-post: karinlarsson24@hotmail.com
Tel. 070-840 11 71
Sekreterare
Maria McBeath 

Regnstigen

169 60 Solna                                                               

Ledamot
Monika Bengtsson
Snäckgärdsvägen 56
621 41 Visby
Ledamot
Torbjörn Hagelin
Sveavägen 75
113 50  STOCKHOLM
Suppleant
Jonatan Miletic
Snäckgärdsvägen 56
621 41 Visby
 
Valberedning:
Stefan German
Fredrik German
Sammankallande
073-554 31 82